Patvirtinas pastato energinis naudingumas - B klasė